Miasto i Gmina Szamotuły

DODATEK OSŁONOWY NA 2024 ROK

Cóż to jest dodatek osłonowy? Najkrócej rzecz ujmując - to jednorazowe świadczenie, które ma na celu złagodzenie skutków wysokich cen energii, gazu oraz innych mediów.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 roku!

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany). Taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość miesięcznego dochodu w roku bazowym 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość miesięcznego dochodu w roku bazowym 2022 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód przeliczany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku (bez utraty i uzysku), a do obliczenia dochodu nie wlicza się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 złotych. Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,


Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy , zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy.

Aby otrzymać podwyższony dodatek osłonowy trzeba spełnić jeden warunek – źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegóły: https://ops.szamotuly.pl/dodatek-oslonowy-2024/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności