Miasto i Gmina Szamotuły
Powróć do: Na skróty

Płatna strefa parkowania

Informacja o Strefie Płatnego Parkowania w Szamotułach  
1.  Granice Strefy Płatnego Parkowania – PLAN SYTUACYJNY – kliknij
2.  Wysokość opłat za parkowanie – kliknij
 • OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP POBIERA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 9.00 DO 17.00. W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OPŁAT ZA PARKOWANIE NIE POBIERA SIĘ.
 • OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ Z GÓRY. WNIESIENIE OPŁATY NASTĘPUJE POPRZEZ URZĄDZENIE KASUJĄCO-REJESTRUJĄCE LUB ZA POMOCĄ URZĄDZENIA MOBILNEGO W SYSTEMIE MOBILET.
 • WNIESIENIE OPŁATY ZA PRZEWIDZIANY CZAS PARKOWANIA I UMIESZCZENIE ZA SZYBĄ SAMOCHODU DOWODU JEJ WNIESIENIA POWINNO NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE PO ZAPARKOWANIU POJAZDU.
3.  Opłaty abonamentowe – abonament miesięczny (stawka):
 • 20,00 zł dla osoby posiadającej tytuł prawny do pojazdu samochodowego, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy przy ulicach w obszarze objętym Strefą Płatnego Parkowania, za pierwszy pojazd,
 • 150,00 zł dla pozostałych użytkowników miejsc postojowych przy ulicach w obszarze objętym Strefą Płatnego Parkowania, za każdy pojazd.
Karty abonamentowe wydawane są  w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, pok. nr 38, po zweryfikowaniu uprawnień do ich posiadania i wniesieniu opłaty abonamentowej. Wykup abonamentu nie gwarantuje miejsca postoju. Kartę abonamentową z numerem rejestracyjnym pojazdu należy umieścić za szybą samochodu zaparkowanego w Strefie Płatnego Parkowania.

4.  Opłaty za korzystanie z miejsc postojowych na zasadzie wyłączności wynoszą:
 • miesięczna opłata zryczałtowana     400,00 zł,
 • kwartalna opłata zryczałtowana    1 100,00 zł,
 • półroczna opłata zryczałtowana    2 000,00 zł.
5.  Za parkowanie bez wniesienia opłaty, pobiera się opłaty dodatkowe:
 
 • Brak biletu lub parkowanie ponad czas określony na bilecie parkingowym lub w elektronicznym systemie płatności spowoduje wystawienie zawiadomienia o opłacie dodatkowej,
 • Opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, związaną z brakiem opłaty za parkowanie, należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia,
 • Opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie po upływie opłaconego czasu parkowania w danym dniu, należy wnieść w terminie 3 dni od daty wystawienia zawiadomienia. Po upływie tego terminu opłata dodatkowa wynosi 50,00 zł,
 • Opłatę dodatkową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły
    46 9072 0002 2004 0404 1166 0001
 • Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6.  Nie musisz płacić w parkometrze za postój.
Pobierz aplikację moBiLET kliknij, lub Flowbird - kliknij aby zapłacić za parkowanie za pomocą aplikacji w telefonie. Z Flowbird zapłacisz również jako firma i otrzymasz dokument księgowy.