Miasto i Gmina Szamotuły

Rada Miasta i Gminy Szamotuły zaprasza na II sesję

Sesja odbędzie się 14 maja 2024r. o godz. 16:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26. 
Transmisja obrad dostępna będzie na stronie: KLIKNIJ

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Wybór sekretarza obrad, stwierdzenie kworum,
 3. Ustalenie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 5. sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w okresie międzysesyjnym,
 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 9. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 10. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Prawa Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 11. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 13. Projekt uchwały w sparwie powołania Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Gospodarka Komunalnej Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 15. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/532/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnych oraz w sprawie określenia wysokości stawki za jeden km przebiegu należnej radnym z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej, samochodem niebędącym własnością gminy,
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły,
 18. Interpelacje i zapytania,
 19. Wolne wnioski,
 20. Zakończenie sesji.

 

Grafika - Sesja RMiG

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności