Miasto i Gmina Szamotuły

WNIOSKI O DOTACJE - WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA/USUNIĘCIE WYROBÓW AZBESTOWYCH

Wnioski dotyczące ubiegania się o dotację na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na proekologiczne źródło ogrzewania oraz wnioski o dotację celową na zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Szamotuły można składać od 12 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r., dokumenty złożone przed ww. terminem nie będą rozpatrywane.

 

Z uwagi na rozpatrywanie złożonych wniosków według kolejności wpływu bardzo ważne jest, aby dokumenty składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły - w budynku A, na parterze, pokój nr 11 - wejście od strony ul. Dworcowej.

W przypadku wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty decydować będzie data wpływu do urzędu, a wniosek traktowany będzie jak złożony na koniec danego dnia pracy.

W razie złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP lub innych serwisów umożliwiających podpisanie wniosku profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, wniosek rozpoznawany jest tak jak złożony na koniec danego dnia pracy, z tym, że w przypadku większej liczby wniosków złożonych w danym dniu za pośrednictwem ww. serwisów wnioski rozpoznawane są według kolejności wpływu.

Wniosek o dotację azbestową:
https://www.bip.szamotuly.pl/a,37524,dotacja-celowa-na-zadanie-polegajace-na-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-znajdu.html

Wniosek o dotację na proekologiczne urządzenie grzewcze:
https://www.bip.szamotuly.pl/a,37523,wniosek-o-dotacje-celowa-na-proekologiczne-urzadzenie-grzewcze.html

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności